بانک اطلاعات مشاغل تبریز
TABRIZSEARCH

تماس با ما

طراحی سایت

ثبت تبلیغ ویژه

ثبت تبلیغ رایگان

ثبت رایگان مشاغل

صفحه اصلی


لیست نمایندگی های سایپا تبریز:


 • نمایندگی سایپا و پارس خودرو- ارومچیان

  شماره تماس: 2813222 -2802018 -0411
  شماره فکس: 2813151 -0411
  آدرس: تبریز- خیابان راه آهن- چهارراه قطران
 • نمایندگی سایپا آذرشربيانی

  شماره تماس: 4779505 -4795339 -0411
  شماره فکس: 4777292 -0411
  آدرس: تبریز- خيابان ابوريحان- شماره 209
 • نمایندگی سایپا درخشی تبريزی

  شماره تماس: 3 -5245461 -0411
  شماره فکس: 5245468 -0411
  آدرس: تبریز- خيابان فلسطين (ملل متحد سابق)- روبروي كلينيك پرديس
 • شركت تيزران خودرو تبريز

  شماره تماس: 2861130 -0411
  شماره فکس: 2861136 -0411
  آدرس: تبریز- سه راهي فرودگاه- كيلومتر 2 جاده مرند- نمايندگي سايپا
 • نمایندگی سایپا پرويزي

  شماره تماس: 3314119 -0411
  شماره فکس: 3337893 -0411
  آدرس: تبریز- دروازه تهران- نرسيده به پل هوايي اتوبان
 • نمایندگی سایپا بارگاهي باسمنج

  شماره تماس: 2 -6372711 -0411
  شماره فکس: 6372713 -0411
  آدرس: تبریز- ورودي جاده تهران تبريز- جنب رنگ سازي بحرين
 • نمایندگی سایپا دسترنج آزادي

  شماره تماس: 2 -3321141 -3324870 -0411
  شماره فکس: 3308635 -0411
  آدرس: تبریز- دروازه تهران- جنب بانك سپه استاد شهريار- كوي شهيد محلاتي
 • نمایندگی سایپا پورمطلب زاد

  شماره تماس: 4 -4475512 -0411
  شماره فکس: 4462655 -0411
  آدرس: تبریز- ديزل آباد دوم- نرسيده به كبريت سازي
 • نمایندگی سایپا وفادوست

  شماره تماس: 1 -5515700 -0411
  شماره فکس: 5515702 -0411
  آدرس: تبریز- خيابان امام- روبروي باغ گلستان
 • نمایندگی سایپا جعفري

  شماره تماس: 6377488 -6372763 -0411
  شماره فکس: 6374941 -0411
  آدرس: تبریز- سه راهي اهر