صفحه اصلی / ثبت مشاغل / تبلیغات / تماس با ما
تبریز
تبریز سرچ تبریز سرچ

اداره کل ثبت احوال تبریز و سایر شهرهای استان آذربایجانشرقی

همه مشاغل / دسته بندی اداری / ثبت احوال
اداره کل ثبت احوال آذربایجانشرقی
تبریز- میدان ساعت- کوچه حاج هاشم- اداره کل ثبت احوال آذربایجانشرقی
تبریز
اداره ثبت احوال تبریز
خیابان لاله- روبروی مسجد چهارده معصوم
کد پستی: ۵۱۷۶۶۶۵۵۹۵
۳۴۴۱۰۳۰۳
job website
تبریز
اداره ثبت احوال منطقه ۲ تبریز
شهرک ارم- خیابان بهشت شمالی- نبش خیابان دوبانده- روبروری کلانتری ۲۱
کد پستی: -
۳۲۳۰۳۲۴۴-۳۲۳۰۳۰۵۲
job website
تبریز
اداره ثبت احوال منطقه ۳ تبریز
تبریز- میدان ساعت کوچه حاج هاشم
کد پستی: ۵۱۳۳۹۸۳۴۴۱
۳۵۲۶۰۷۰۷
job website
تبریز
اداره ثبت احوال آذرشهر
شهرک ولی عصر- خیابان شهید رجائی
کد پستی: ۵۳۷۱۸۳۸۵۶۸

job website
تبریز
اداره ثبت احوال اسکو
خیابان امام- خلبان شهید باکری
کد پستی: ۵۳۵۱۷۸۳۷۷۳
۳۳۲۲۲۴۳۸
job website
تبریز
اداره ثبت احوال اهر
انتهای جاده مشکین شهر- روبروی کلانتری ۱۲
کد پستی: ۵۴۵۱۸۸۱۱۷۵
۴۴۳۳۳۴۷۰
job website
تبریز
اداره ثبت احوال بستان آباد
خیابان شهید مطهری- جنب اداره بهزیستی
کد پستی: ۵۴۹۱۷۳۹۶۵۸
۴۳۳۳۲۱۱۶
job website
تبریز
اداره ثبت احوال بناب
بزرگراه ولایت- جنب پلیس راه
کد پستی: ۵۵۵۱۳۹۵۱۵۹
۳۷۷۲۲۰۶۰
job website
تبریز
اداره ثبت احوال ترکمانچای
خیابان امام خمینی- میدان معلم- خیابان تربیت- روبروی مخابرات
کد پستی: ۵۳۳۵۱۱۳۳۳۱
۵۲۴۲۰۵۱۵
job website
تبریز
اداره ثبت احوال جلفا
هادی شهر- خیابان شهید مطهری
کد پستی: ۵۴۳۱۶۵۳۶۳۳
۴۲۰۴۳۰۷۶
job website
تبریز
اداره ثبت احوال چاراویماق
قره آغاج- مجتمع اداری شهرستان
کد پستی: ۵۵۸۱۶۳۵۱۸۶
۵۲۷۲۲۴۳۳
job website
تبریز
اداره ثبت احوال خداآفرین
شهر خمارلو- خیابان شهید مطهری
کد پستی: ۵۴۶۴۱۳۴۵۸۱
۴۴۶۶۲۱۸۵
job website
تبریز
اداره ثبت احوال خواجه
خیابان اصلی- جنب بخشداری- پلاک ۴
کد پستی:
۴۳۴۵۲۲۳۴
job website
تبریز
اداره ثبت احوال خسروشاه
خیابان امام شمالی- انتهای کوی فرشته
کد پستی: ۵۳۵۵۱۶۵۷۴۳
۳۲۴۴۸۳۰۱
job website
تبریز
اداره ثبت احوال سراب
خیابان دکتر چمران
کد پستی: ۵۴۷۱۹۸۳۳۳۴
۴۳۲۲۴۶۰۲
job website
تبریز
اداره ثبت احوال شبستر
بلوار بسیج- روبروی جاده وایقان
کد پستی: ۵۳۸۱۷۱۳۱۴۶
۴۲۴۲۲۰۲۸
job website
تبریز
اداره ثبت احوال صوفیان
خیابان شهید بهشتی – روبروی بخشداری -طبقه فوقانی مجتمع خدماتی و تجاری شهرداری
کد پستی: ۵۳۸۶۱۴۷۵۸۹
۴۲۵۲۲۵۸۸
job website
تبریز
اداره ثبت احوال عجب شیر
خیابان معلم- روبروی دانشگاه آزاد اسلامی
کد پستی: ۵۵۴۱۷۱۳۱۱۱
۳۷۶۳۱۸۹۲
job website
تبریز
اداره ثبت احوال کلیبر
خیابان فرمانداری- خیابان ثبت احوال
کد پستی: ۵۴۶۱۸۴۳۷۹۴
۴۴۴۴۲۰۶۹
job website
تبریز
اداره ثبت احوال مرند
خیابان ۲۹ متری برق- اول خیابان کشاورز
کد پستی: ۵۴۱۶۸۵۵۵۸۷
۴۲۲۷۰۱۱۸
job website
تبریز
اداره ثبت احوال مراغه
خیابان پاسداران
کد پستی: ۵۵۱۶۷۸۶۹۷۹
۳۷۲۲۲۱۰۰
job website
تبریز
اداره ثبت احوال میانه
خیابان شهید مطهری- نبش خیابان پرستار
کد پستی: ۵۳۱۷۶۱۴۹۴۷
۵۲۲۴۴۵۰۰
job website
تبریز
اداره ثبت احوال ملکان
شهرک ولی عصر- خیابان ۶۰ متری
کد پستی: ۵۵۶۱۷۶۵۴۹۶
۳۷۸۴۱۲۲۳
job website
تبریز
اداره ثبت احوال مهربان
ولی عصر- فلکه گاز
کد پستی: ۵۴۷۶۱۱۸۹۵۷
۴۳۱۲۲۱۰۰
job website
تبریز
اداره ثبت احوال ورزقان
خیابان امام خمینی- مجتمع اداری- جنب مخابرات
کد پستی: ۵۴۵۸۱۱۳۱۹۶
۴۴۵۵۲۰۲۱
job website
تبریز
اداره ثبت احوال هریس
سه راه بهشتی- بلوار شهداء- نرسیده به دادگستری هریس
کد پستی: ۵۳۹۱۸۱۷۱۵۳
۴۳۴۳۲۹۷۹
job website
تبریز
اداره ثبت احوال هشترود
خیابان شهید رجائی- کوچه ثبت احوال
کد پستی: ۵۵۱۸۷۳۵۸۴۴
۵۲۶۲۲۱۱۴
job website
تبریز
اداره ثبت احوال هوراند
خیابان امام- کوچه شقایق
کد پستی: ۵۴۴۹۱۱۶۶۸۶
۴۴۲۶۲۲۹۱
job website
تبریز
اداره ثبت احوال آبش احمد
خیابان امام نرسیده به فلکه جهاد روبروی اداره گاز ساختمان عیدی
کد پستی: ۵۴۶۷۱۱۵۸۶۸
۴۴۴۶۳۲۷۲ ۴۴۲۶۲۲۹۱
job website
تبریز