بانک اطلاعات مشاغل تبریز

تماس با ما

درباره ما

ثبت لینک

تبلیغات

ثبت رایگان مشاغل

صفحه اصلی


لیست رادیولوژی های تبریز:


 • رادیولوژی آذربايجان

  شماره تماس: 3348920 -0411
  آدرس: تبريز- خ. آبرسان- جنب زيرگذر شمالي- اول خ. فارابي
 • رادیولوژی دهان ودندان جواد رشيد جديد

  شماره تماس: 3366574 -0411
  آدرس: تبريز- خ. آزادي- روبروي پمپ بنزين مارالان- كلينيك شيخ الرييس- طبقه 4
 • رادیولوژی بيمارستان 29 بهمن

  شماره تماس: 3307000 -0411
  آدرس: تبريز- بلوار 29 بهمن
 • رادیولوژی بيمارستان شهدا

  شماره تماس: 3819314 -0411
  آدرس: تبريز- جاده ائل گلي- گلشهر
 • رادیولوژی بيمارستان رازي

  شماره تماس: 3803351 -0411
  آدرس: تبريز- جاده ائل گلي
 • رادیولوژی بيمارستان مدني

  شماره تماس: 9 -3357767 -0411
  آدرس: تبريز- خ. دانشگاه- روبروي گلباد
 • رادیولوژی كسري (بيگزالي)

  شماره تماس: 5544344 -0411
  آدرس: تبريز- 17 شهريور جديد - بين طالقاني و شريعتي مجتمع پزشكي كسري
 • رادیولوژی پارس-داغستاني

  شماره تماس: 5569567 -0411
  آدرس: تبريز- شريعتي جنوبي - روبروي پاساژ ضرغامي جنب كوچه والمان
 • رادیولوژی پاستور- اسدي

  شماره تماس: 5409288 -0411
  آدرس: تبريز- خ. پاستور جديد- بين ارتش جنوبي و حاج جبار نائب
 • رادیولوژی پرديس (شفيع زاده)

  شماره تماس: 5424378 -0411
  آدرس: تبريز- خ. پاستورجديد- ساختمان پزشكان پرديس
 • رادیولوژی آزادي

  شماره تماس: 5552706 -0411
  آدرس: تبريز- شريعتي جنوبي- كوچه ارك- ساختمان پزشكان
 • رادیولوژی آفتاب- جديان

  شماره تماس: 5549268 -0411
  آدرس: تبريز- خ. ارتش جنوبي- روبروي بيمارستان الزهرا
 • رادیولوژی امين-سيدي

  شماره تماس: 5551005 -0411
  آدرس: تبريز- خ. امام- چهارراه بهشتي- روبروي بانك سپه
 • رادیولوژی دي ـ قوامي

  شماره تماس: 5405251
  آدرس: تبريز- خ. طالقاني- بين چهارراه طالقاني و پاستور جديد
 • رادیولوژی شاهين

  شماره تماس: 5562223 -0411
  آدرس: تبريز- 17 شهريور جديد- روبروي مسجد حاج غفار
 • رادیولوژی شهريار (اردبيلي)

  شماره تماس: 5554844 -0411
  آدرس: تبريز- تقاطع 17 شهريور و طالقاني
 • رادیولوژی عمراني

  شماره تماس: 5539433 -0411
  آدرس: تبريز- 17شهريورجديد- جنب چلوكبابي ضيافت- ساختمان صفا
 • رادیولوژی فك و صورت آرين

  شماره تماس: 5538320 -0411
  آدرس: تبريز- خ. 17 شهريورجديد- تقاطع طالقاني- ساختمان آرين
 • رادیولوژی فك و صورت كاوياني

  شماره تماس: 5562836 -0411
  آدرس: تبريز-17 شهريور- تقاطع طالقاني طبقه فوقاني- داروخانه زرين تن
 • رادیولوژی فك-دهان و صورت اسماعيلي

  شماره تماس: 5555479 -0411
  آدرس: تبريز- خ. 17شهريورجديد- چهارراه باغشمال- ساختمان آپادانا
 • رادیولوژی قادري

  شماره تماس: 5535777 -0411
  آدرس: تبريز- خ. 17 شهريور جديد- پ. 17
 • رادیولوژی كتابچي

  شماره تماس: 5535073 -0411
  آدرس: تبريز-17شهريورجديد- ساختمان قايم
 • رادیولوژی نوين افشارپور

  شماره تماس: 5559186 -0411
  آدرس: تبريز- 17 شهريور- اول كوچه ارك
 • رادیولوژی17شهريور (نصرتي نيا)

  شماره تماس: 5560133 -0411
  آدرس: تبريز- خ 17شهريورجديد- بين شريعتي وطالقاني -روبروي بانك ملي-جنب كوچه آقا علي
 • رادیولوژی بيمارستان بهبود

  شماره تماس: 5538701 -0411
  آدرس: تبريز- خ. ارتش جنوبي- نرسيده به چها رراه باغشمال
 • رادیولوژی بيمارستان زكريا

  شماره تماس: 5 -5261351 -0411
  آدرس: تبريز- خ. بهادري
 • رادیولوژی ادهمي

  شماره تماس: 5548582 -0411
  آدرس: تبريز- 17 شهريورجديد- بين چهارراه طالقاني و شريعتي- جنب داروخانه سارا
 • رادیولوژی بيمارستان سينا

  شماره تماس: 5412101 -0411

  آدرس: تبريز- خ آزادي
 • رادیولوژی بيمارستان كودكان

  شماره تماس: 5262250 -0411
  آدرس: تبريز- خ. ششگلان
 • رادیولوژی بيمارستان شهريار

  شماره تماس: 6581494 -0411
  آدرس: تبريز- بلوار شهريار
 • رادیولوژی بيمارستان شمس تبريز

  شماره تماس: 6583030 -0411
  آدرس: تبريز- خ. آبرسان- خ. هفت تير
 • رادیولوژی بيمارستان شفا

  شماره تماس: 2811904 -0411
  آدرس: تبريز- خ. نيروي هوايی- پشت باغ فجر
 • رادیولوژی خزر

  شماره تماس: 6582525 -0411
  آدرس: تبريز- خ. 7تير- مقابل كوي خزر
 • رادیولوژی تبريز- بلوراني

  شماره تماس: 2816888 -0411
  آدرس: تبريز- خ. منجم- روبروي خ. بهار
 • رادیو لوژی درمانگاه فجر یك

  شماره تماس: 5408212 -0411
  آدرس: تبریز- خ. آزادی- ما بین ارتش و طالقانی
 • رادیولوژی درمانگاه هلال احمر

  شماره تماس: 3361416 -0411
  آدرس: تبریز- خ. امام- هلال احمر
 • رادیولوژی گرانمایگان تبریز

  شماره تماس: 5563125 -0411
  آدرس: تبریز- 17شهریورجدید- روبروی كلینیك فرهنگیان- جنب آزمایشگاه مهرس رونق- طبقه 4
 • رادیولوژی بابالو

  شماره تماس: 5539461 -0411
  آدرس: تبریز- 17شهریور جدید- ما بین تقاطع طالقانی و شریعتی- نرسیده به پشت بازار
 • رادیولوژی فك-دهان و صورت رازی

  شماره تماس: 3364374 -0411
  آدرس: تبریز- خ. امام- نرسیده به چهارراه آبرسان- جنب خانه فرهنگ- برج سهند
 • رادیولوژی قالیچی

  شماره تماس: 5555616 -0411
  آدرس: تبریز- خ. ارتش جنوبی- نرسیده به چهارراه باغشمال- ساختمان قایم
 • رادیولوژی كوثر سهمانی

  شماره تماس: 5550056 -0411
  آدرس: تبریز- خ. طالقانی- روبروی خانه معلم- نبش كوچه پیش آهنگی- پ. 2
 • رادیولوژی مهرگان

  شماره تماس: 5550600 -0411
  آدرس: تبریز- شریعتی شمالی- شماره 152
 • رادیولوژی بیمارستان ارتش

  شماره تماس: 5421572 -0411
  آدرس: تبریز- خ. آزادی- جنب پادگان لشگر 21حمزه
 • رادیولوژی اهرابي

  شماره تماس: 3376090 -0411
  آدرس: تبريز- فلکه دانشگاه- ابتداي خ. دانشگاه- مجتمع پزشکي نور
 • رادیولوژی کاویانی

  شماره تماس: 5562836 -0411
  آدرس: تبریز- خیابان 17 شهریور- تقاطع طالقانی- طبقه فوقانی داروخانه زرین تن
 • رادیولوژی درمانگاه بوعلي

  شماره تماس: 3307902 -0411
  آدرس: تبریز- كوي وليعصر- خ. شهریار شمالی- نبش خ. رازی غربی
 • رادیولوژی بیمارستان محلاتی

  شماره تماس: 4440084 -0411
  آدرس: تبریز- خ. راه آهن- جنب اداره قند و شكر
 • رادیولوژی بیمارستان الزهرا

  شماره تماس: 5539161 -0411
  آدرس: تبریز- خ. ارتش جنوبی- چهارراه باغشمال
 • رادیولوژی بیمارستان امیرالمومنین

  شماره تماس: 2813185 -0411
  آدرس: تبریز- خ. قدس- (قره آغاج سابق)
 • رادیولوژی بیمارستان زكریا

  شماره تماس: 5261351 -0411
  آدرس: تبریز- خ. بهادری
 • رادیولوژی بیمارستان طالقانی

  شماره تماس: 4455997 -0411
  آدرس: تبریز- میدان راه آهن
 • رادیولوژی كلینیك اسدآبادی

  شماره تماس: 2807263 -0411
  آدرس: تبریز- خ. بهار
 • رادیولوژی گلباد

  شماره تماس: 3361000 -0411
  آدرس:
 • رادیولوژی دهان و دندان دانشكده دندانپزشكی

  شماره تماس: 9 -3355965 -0411
  آدرس: