بانک اطلاعات مشاغل تبریز
TABRIZSEARCH

تماس با ما

درباره ما

طراحی سایت

تبلیغات

ثبت مشاغل

صفحه اصلی

برنامه سینماهای تبریز 2 اردیبهشت 93 -- برنامه فیلمها هر هفته آپدیت می گردد
سینما
فیلم
کارگردان
سانس
سینما 29 بهمن سالن یک
معراجی ها
مسعود ده نمکی
20 -- 18 -- 16 -- 14 -- 12 -- 10
سینما 29 بهمن سالن دو
طبقه حساس
کمال تبریزی
20:15 -- 18:30 -- 16:45 -- 14 -- 15 -- 13:15
سینما قدس
طبقه حساس
کمال تبریزی
19 -- 17:15 -- 15:30 -- 13:45 -- 12
سینما ناجی
معراجی ها
مسعود ده نمکی
19:30 -- 17:30 -- 15:30 -- 13:30
سینما فلسطین
چ
ابراهیم حاتمی کیا
19 -- 17 -- 14:50 -- 12:40 -- 10:30
سینما فرهنگیان
بوی گندم
محمدرضا خاکی
19 -- 17:15 -- 15:30 -- 13:45 -- 12 -- 10:15
سینما انقلاب
فيلادلفی
رحيم زاده - اسدي پور
18 -- 16 -- 14:30 -- 13 -- 11:30