بانک اطلاعات مشاغل تبریز
TABRIZSEARCH

تماس با ما

درباره ما

طراحی سایت

تبلیغات

ثبت مشاغل

صفحه اصلی

برنامه سینماهای تبریز 22 فروردین 93 -- برنامه فیلمها هر هفته آپدیت می گردد
سینما
فیلم
کارگردان
سانس
سینما 29 بهمن سالن یک
معراجی ها
مسعود ده نمکی
20 -- 18 -- 16 -- 14 -- 12 -- 10
سینما قدس
طبقه حساس
کمال تبریزی
19 -- 17:15 -- 15:30 -- 13:45 -- 12
سینما ناجی
معراجی ها
مسعود ده نمکی
19:30 -- 17:30 -- 15:30 -- 13:30
سینما فلسطین
چه
حاتمی کیا
19 -- 17 -- 14:50 -- 12:40 -- 10:30
سینما فرهنگیان
جیب بر خیابان جنوبی
سیاوش اسعدی
19 -- 17:15 -- 15:30 -- 13:45 -- 12 -- 10:15
سینما انقلاب
صبح خاکستر
حسین ناظر
18 -- 16:30 -- 15:15 -- 14 -- 12:45 -- 11:30